De Voorzitters - Het Imago van de Landbouwers

Met de voorzitters van de landbouworganisaties polsen we naar het imago van de actieve boeren. Daarnaast is er ook aandacht voor de boerderij als vakantieoord.