Disclaimer Plattelands Tv NV

Deze website is eigendom van Plattelands Tv NV. Door de toegang tot of enig gebruik van de website worden de algemene voorwaarden geacht aanvaard te zijn.

Het geheel van deze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die Plattelands Tv NV bezit of andere eventuele rechthoudende derden. Reproductie, verkoop, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, … zijn verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Plattelands Tv NV.

Plattelands Tv NV spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Plattelands Tv NV biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Plattelands Tv NV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Plattelands Tv NV mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Plattelands Tv NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Plattelands Tv NV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.