Boerenstebuiten

Bietenteelt - Suikerbieten in Amerika

Granen, aardappelen en suikerbieten zijn de belangrijkste akkerbouwteelten in Vlaanderen. Ook in Amerika groeit de bietenteelt. Er zijn enorme verschillen, maar ook gelijklopende uitdagingen. We zoeken het in Amerika zelf uit.

ShareShare