Boerenstebuiten

Melkveespecial - Euroclim

De Europese Green Deal maakt van duurzaamheid een prioriteit: tegen 2050 moet ons continent klimaatneutraal zijn. De landbouwsector engageert zich en methaanuitstoot staat hoog op de agenda. Met een nieuw en innovatief veevoeder onder het label Euroclim wil Arvesta de sector hierbij helpen. Het Euroclim-veevoeder doet de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% afnemen en bij melkvee tot 15%. Bovendien wordt het veevoeder van 100% Europese grondstoffen gemaakt wat het aantal food miles aanzienlijk reduceert.

ShareShare