Boerenstebuiten

Publireportage - KWS voorjaar

Het voorjaar komt er aan. De tijd van zaaien en maaien. De kiem van de opbrengst, van de oogst en van het rendement op een landbouwbedrijf wordt nu gelegd. Het KWS-SEED2FEED programma met Farmdesk-inside helpt de individuele landbouwer zelf de juiste beslissingen te maken op verschillende gebieden zoals onder meer de keuze van de voedergewassen en teeltmaatregelen.

ShareShare