Boerenstebuiten

Studio - Amcra - antibioticareductie 2020-2021

Zoals elk jaar bespreken we met AMCRA de stand van zaken rond antibioticareductie in de veehouderij. Ook de nieuwe en nog ambitieuzere normen voor de komende jaren komen aan bod

ShareShare