Countrylife

Natuur & Beleving: Kunst met Bieten

We leggen een link tussen kunstcreaties en het leven op de boerderij. Met bieten bijvoorbeeld. Voor Geerke de perfecte materie om mee te beeldhouwen. Een kunstwerk dat leeft.

ShareShare