Countrylife

Natuur & Beleving - Waterslagers

Duivenmelkers, vinkeniers en vogelliefhebbers. Ze behoren stilaan tot ons levend erfgoed. Het blijft moeilijk om de jonge generatie warm te maken voor dergelijke hobby’s. Misschien wel te begrijpen, want in een tijdperk waarin de digitale revolutie op kruissnelheid zit, wordt minder ruimte gecreëerd om deze van oudsher populaire hobby’s te bestendigen. Dat ondervinden ook de liefhebbers van Belgische Waterslagers, een kanariesoort die gekweekt wordt voor haar specifieke zang.

ShareShare