Jacht&Visvangst

HVV Tv - Patrijzenbeheer in zuidoost-limburg

Hubertusvereniging Vlaanderen is bezorgd om de Patrijs. De populaties zijn drastisch geslonken en de soort staat op de rode lijst. HVV wil deze negatieve trend ombuigen. In het kader van een goed opgezet “patrijzenproject” gingen we kijken hoe de “Patrijzengroep Zuidoost-Limburg” alles in het werk stelt om vooral door biotoopherstel, het tij voor dit prachtig jachtwild te keren.

Share