Jacht&Visvangst

JLLC: Wild voor Allen

De Jagersliga werkte samen met wildverwerkers en de voedselbanken om burgers met everzwijn beschikbaar te stellen voor minderbedeelden in de samenleving.

ShareShare