Wedstrijdreglement Plattelands Tv NV

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die Plattelands Tv NV organiseert via haar televisieprogramma’s, haar website of social media kanalen.

Door deel te nemen aan wedstrijden van Plattelands TV aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement.

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Met uitzondering van medewerkers van Plattelands Tv NV en hun gezinsleden of directe familieleden van de eerste graad.

Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Een deelnemer kan per wedstrijd slechts één keer deelnemen.

Plattelands TV behoudt zich het recht om bij onregelmatigheden deelnemers uit te sluiten.

Bij kennisvragen kan een deelnemer enkel winnen als hij/zij het juiste antwoord correct, volledig en tijdig instuurt. Wanneer meerdere deelnemers het juiste antwoord insturen, wordt de winnaar door loting bepaald.

Bij creatieve opdrachten bepaalt Plattelands Tv NV welke deelnemer(s) een prijs wint/winnen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer toestemming aan Plattelands Tv NV om deze creatieve inbreng kosteloos en zonder beperking in tijd en ruimte te publiceren en te verwerken in audiovisuele producties. Plattelands Tv NV is hiertoe echter niet verplicht.

De deelnemer verklaart dat zijn of haar creatieve inbreng vrij is van rechten en dat er geen materiaal van derden in is verwerkt zonder dat daar de nodige toestemming voor werd gegeven.

Deelnemers moeten steeds hun gegevens bij hun antwoord vermelden om in aanmerking te komen voor een prijs (naam, adres en telefoonnummer). Deze persoonsgegevens vallen onder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Slechts één lid van eenzelfde gezin, wonend op hetzelfde adres, kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd.

De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in geld worden uitbetaald.

Indien de prijs uit tickets bestaat die toegang verlenen tot een wedstrijd of een ander evenement mogen die niet worden doorverkocht.

Indien de prijs bestaat uit voorwerpen waarop garantie van toepassing is, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant of invoerder.

Als blijkt dat deelnemers incorrecte adresgegevens bezorgden en de prijs daardoor niet kan worden afgeleverd, kan Plattelands Tv NV hier in geen geval voor verantwoordelijk gesteld worden.

Plattelands Tv NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken van de post of een ander koeriersbedrijf die zich voordoen bij het bezorgen van de prijs.